ششمین دوره مرحله استانی جشنواره ملی فانوس به ایستگاه پایانی خود رسید.

پایان مرحله استانی ششمین جشنواره ملی فانوس

ششمین دوره مرحله استانی جشنواره ملی فانوس به ایستگاه پایانی خود رسید.

معرفی آثار برگزیده مرحله استانی به مرحله کشوری ششمین جشنواره ملی فانوس